Το Αστρολογικό Καπέλο φορτώνει!

 

Order a Horoscope

https://astrologyhat.gr/wp-content/uploads/2018/02/white_divider_top-3.png

Personal Horoscope

[bt_cost_calculator total_text=”Total” time_text=”Preferred Service Time” date_text=”Preferred Service Date” accent_color=”” currency=”$” currency_after=”” show_next=”yes” cf7_id=”3031″ admin_email=”info@bold-themes.com” subject=”Order Your Personal Horoscope” email_client=”” email_confirmation=”” url_confirmation=”” m_name=”” m_email=”” m_phone=”” m_address=”” m_message=”” show_booking=”” m_date=”” m_time=”” time_start=”” time_end=”” rec_site_key=”” rec_secret_key=”” paypal_email=”” paypal_cart_name=”” paypal_currency=”” el_class=”OrderNatalChart” el_style=””][bt_cc_group eval=”service = $1; reading = $2; personal = $3; love = $4; career = $5; child = $6; if (reading < 1) final = 0; if (reading > 1) final = service * reading + personal + love + career + child; return final;” paypal_label=”” item_el_id=”” item_el_class=”” item_el_style=””][bt_cc_select name=”Choose a Service” value=”Personal portrait;100;Find a solution for doubts, health issues or life’s struggles. Love horoscope;120;Attract true love. Find who is the best for you! Career horoscope;130;Struggling in your career/ business? We can help! Child horoscope;140;Puzzling questions about your child’s future and education.” initial_value=”” images=”” img_height=”” condition=”== 100;personal;show(); != 100;personal;hide(); == 120;love;show(); != 120;love;hide(); == 130;career;show(); != 130;career;hide(); == 140;child;show(); != 140;child;hide();” item_el_id=”” item_el_class=”” item_el_style=””][/bt_cc_select][bt_cc_select name=”Reading Type” value=”Brief;1.5; Detailed Reading;2; One – Year Prediction;2.5;” initial_value=”” images=”” img_height=”” condition=”” item_el_id=”” item_el_class=”” item_el_style=””][/bt_cc_select][bt_cc_select name=”Personal Question” value=”Move abroad or not?;15; Relocate or not?;18; Life prediction;19; Health problems;20;” initial_value=”” images=”” img_height=”” condition=”” item_el_id=”personal” item_el_class=”” item_el_style=””][/bt_cc_select][bt_cc_select name=”Love Question” value=”Find the love of your life;15; Romantic personality;18; Lover personality;19;” initial_value=”” images=”” img_height=”” condition=”” item_el_id=”love” item_el_class=”” item_el_style=””][/bt_cc_select][bt_cc_select name=”Career Question” value=”Financial forecast;20; Business success report;30; Suitable career/business options;60; What’s right – job or business?;80;” initial_value=”” images=”” img_height=”” condition=”” item_el_id=”career” item_el_class=”” item_el_style=””][/bt_cc_select][bt_cc_select name=”Child Question” value=”Child birth issue;20; Know your child’s future;30; Parenting problems;60;” initial_value=”” images=”” img_height=”” condition=”” item_el_id=”child” item_el_class=”” item_el_style=””][/bt_cc_select][/bt_cc_group][/bt_cost_calculator]
https://astrologyhat.gr/wp-content/uploads/2018/04/Service-3under-1.png
https://astrologyhat.gr/wp-content/uploads/2018/04/Service-3over-1.png

Relationship Horoscope

[bt_cost_calculator total_text=”Total” time_text=”Preferred Service Time” date_text=”Preferred Service Date” accent_color=”” currency=”$” currency_after=”” show_next=”yes” cf7_id=”3043″ admin_email=”info@bold-themes.com” subject=”Order Relationship Horoscope” email_client=”” email_confirmation=”” url_confirmation=”” m_name=”” m_email=”” m_phone=”” m_address=”” m_message=”” show_booking=”” m_date=”” m_time=”” time_start=”” time_end=”” rec_site_key=”” rec_secret_key=”” paypal_email=”” paypal_cart_name=”” paypal_currency=”” el_class=”OrderNatalChart” el_style=””][bt_cc_group eval=”service = $1; reading = $2; personal = $3; love = $4; career = $5; child = $6; if (reading < 1) final = 0; if (reading > 1) final = service * reading + personal + love + career + child; return final;” paypal_label=”” item_el_id=”” item_el_class=”” item_el_style=””][bt_cc_select name=”Choose a Service” value=”Love relationship;100;We will help you know about your compatibility, future as a couple, point differences and expectations. Business relationship;120;Know about your partners’ stars and if they are fit for this business partnership. Friendship horoscope;130;Your individual differences might be causing troubles in your friendship. It’s time to handle it maturely. Family relationship;140;The zodiac sign can tell you a lot about family member’s temperament. Find out!” initial_value=”” images=”” img_height=”” condition=”== 120;career-compatibility;show(); != 120;career-compatibility;hide(); == 100;love-compatibility;show(); != 100;love-compatibility;hide(); == 130;friendship-compatibility;show(); != 130;friendship-compatibility;hide(); == 140;family-compatibility;show(); != 140;family-compatibility;hide();” item_el_id=”” item_el_class=”” item_el_style=””][/bt_cc_select][bt_cc_select name=”Reading Type” value=”Brief;1.5; Detailed Reading;2; One – Year Prediction;2.5;” initial_value=”” images=”” img_height=”” condition=”” item_el_id=”” item_el_class=”” item_el_style=””][/bt_cc_select][bt_cc_select name=”Love Question” value=”Is it love or friendship?;15; Soul mates or not?;18; Relationship potential;19; Match horoscope;20;” initial_value=”” images=”” img_height=”” condition=”” item_el_id=”love-compatibility” item_el_class=”” item_el_style=””][/bt_cc_select][bt_cc_select name=”Business Question” value=”Difficulties getting along with boss/colleagues?;21; Check compatibility with business partners;10; Is it going to be successful partnership?;30;” initial_value=”” images=”” img_height=”” condition=”” item_el_id=”career-compatibility” item_el_class=”” item_el_style=””][/bt_cc_select][bt_cc_select name=”Friendship Question” value=”Difficulties getting along with your firend?;27; Check compatibility with friend;28; Is it going to be successful friendship?;75;” initial_value=”” images=”” img_height=”” condition=”” item_el_id=”friendship-compatibility” item_el_class=”” item_el_style=””][/bt_cc_select][bt_cc_select name=”Family Question” value=”Difficulties getting along with child?;25; Check compatibility with family member;24; Resolve problem in family;55;” initial_value=”” images=”” img_height=”” condition=”” item_el_id=”family-compatibility” item_el_class=”” item_el_style=””][/bt_cc_select][/bt_cc_group][/bt_cost_calculator]

Οι μηνιαίες προβλέψεις στο e-mail σου!

Subscribe

Subscribe

* indicates required
https://astrologyhat.gr/wp-content/uploads/2018/02/hero_slider_03-1-640x576.png
https://astrologyhat.gr/wp-content/uploads/2018/04/planet_01-1.png
https://astrologyhat.gr/wp-content/uploads/2018/04/planet_02-1.png
https://astrologyhat.gr/wp-content/uploads/2018/04/planet_03-1.png
https://astrologyhat.gr/wp-content/uploads/2018/04/planet_04-1.png

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση περιεχομένου χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της δημιουργού. 2021 © AstrologyHat | All Rights Reserved.